Angst er en medfødt overlevelsesmekanisme og en naturlig reaktion på oplevet fare hos både børn og voksne. Angsten sikrer, at vi i den givne situation reagerer hurtigt, instinktivt og fx flygter eller forsvarer os. Angst er således en almindelig følelse, som gør os i stand til at være opmærksomme, tage bestik af en situation og eventuelt korrigere vores adfærd.

Børn er ikke på samme måde som voksne i stand til at regulere deres følelser og berolige sig selv – de har brug for voksnes hjælp til at lære dette. Børn gør sig mange tanker om dét, de er bange for (tordenvejr, monstre, adskillelse fra forældrene, edderkopper, mørke, skolepræstationer mm.). Det er vigtigt ikke blot at slå barnets angst hen som værende pjat. Det er vigtigt som forældre at bevare roen, at lytte til barnet og tage udgangspunkt i dét, barnet selv er optaget af. På den måde kan man hjælpe og støtte barnet til at regulere sine følelser, sætte bekymringerne i perspektiv og afdramatisere situationen. Børn reagerer i høj grad på deres forældres reaktioner. De kigger på mor og far for at se, om verden er et sikkert sted at være. Hvis mor og far er bange eller ophidsede, tolker de verden som et usikkert sted at være.

Angst kan til tider udvikle sig til at blive et mere plagsomt problem for børn og unge, som man kan have behov for professionel hjælp til: hvis angsten er meget voldsom, svær at regulere, har stået på længe eller forhindrer barnet/den unge i at leve et almindeligt børne- eller ungdomsliv.

Når et barn eller en ung lider af angst, påvirker det hele familien. Man kan i disse tilfælde føle sig magtesløs som forældre, og det kan være svært at vide, hvordan man skal hjælpe sit barn.

Ved længere tids belastning eller mange belastninger på én gang kan børn ligesom voksne udvikle depressive træk fx ved alvorlig sygdom i familien, mobning i skolen, skilsmisse, tab af venner eller andre kære. Hos børn kan depression komme til udtryk på andre måder end hos voksne, fx som irritation, vrede og udadreagerende adfærd.