Vi er specialiserede i behandling af børn, der har en seksuelt bekymrende adfærd og unge med seksuelt krænkende adfærd.

Vi ved, at en sådan adfærd sjældent afspejler en bevidst vilje hos barnet eller den unge om at gøre andre fortræd.

Vi ved, at adfærden derimod ofte er et udtryk for andre vanskeligheder.

Det kan være, at barnet eller den unge har generelle vanskeligheder med social aflæsning og grænser. Det kan være en måde, hvorpå barnet eller den unge selv forsøger at bearbejde et enten uopdaget eller ubearbejdet traume. Endelig kan det også være uopdagede udviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme eller psykisk udviklingshæmning, der gør det vanskeligt for barnet eller den unge at følge sociale normer og regler – ganske enkelt fordi barnet eller den unge ikke kender disse, ikke forstår dem eller ikke kan navigere i dem.

Børn er også et produkt af deres relationelle miljø. I sager hvor et barn eller en ung forgriber sig på en søskende, mener vi, at forældre altid har et medansvar. Børn må ikke bære ansvaret for overgreb alene. Således inddrages forældre altid i udredning og behandling i disse sager med henblik på at påtage sig et medansvar og støtte op omkring deres børn.

Med respekt for barnets eller den unges situation, styrker og vanskeligheder tilrettelægger vi behandlingsforløbet med henblik på at styrke trivsel og udvikling samt forebygge seksuel grænseoverskridende adfærd.

Kontakt os for en nærmere drøftelse eller hvis du er i tvivl om alvorsgraden.