Hvis man har et barn med et handicap eller en diagnose (psykisk og/eller fysisk), oplever man ofte særlige udfordringer som forældre. Mange familier bliver som følge af deres børns handicap og den medfølgende mere komplicerede forældreopgave præget af fastlåste samspilsmønstre, som ofte har varet ved i årevis, og som påvirker alle i familien. Forældre kan derfor have brug for hjælp til at flytte fokus, afdække barnets og deres egne ressourcer og udviklingspotentialer for derved at kunne aktivere familiens egne udviklingskræfter, bryde mønstre og skabe forandring også for eventuelle søskende.