Vi tilbyder konsulentbistand i komplicerede børne- og familiesager, hvor der fx er tale om alvorligt omsorgssvigt, mistanke om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, svære traumer samt familiekriser såsom fysisk og psykisk sygdom, død, misbrug, kriminalitet mv.

Vi ved, at disse sager kan være særligt svære at håndtere, og at de kræver særlig intervention, grundighed, respekt og nænsomhed.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse. Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i komplicerede børne- og familiesager.