Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i komplicerede børne- og familiesager.

Vi tilbyder konsulentbistand i komplicerede børne- og familiesager, hvor der fx er tale om alvorligt omsorgssvigt, mistanke om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, svære traumer samt familiekriser såsom fysisk og psykisk sygdom, død, misbrug, kriminalitet mv.

Vi ved, at disse sager kan være særligt svære at håndtere, og at de kræver særlig intervention, grundighed, respekt og nænsomhed.

Vi er specialiserede i særligt komplekse børne- og familiesager. Vi er altid to børnepsykologer på udredning- og behandlingssager for at kvalitetssikre det faglige niveau samt for at sikre et højt etisk niveau, som vi tænker er påkrævet i sådanne sager.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse.