Vi tilbyder grundige psykologiske udredninger og vurderinger i komplicerede børne- og familiesager, hvor der fx er tale om alvorligt omsorgssvigt, mistanke om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, højkonfliktsager, svære traumer samt familiekriser såsom fysisk og psykisk sygdom, død, misbrug, kriminalitet mv.

Vi er specialiserede i særligt komplekse børne- og familiesager. Vi er altid to børnepsykologer på udredning- og behandlingssager for at kvalitetssikre det faglige niveau samt for at sikre et højt etisk niveau, som vi tænker er påkrævet i sådanne sager.

På baggrund af udredningen peger vi på anbefalinger, der tilgodeser barnet og hele dets familiære situation med det formål at styrke barnets trivsel og udvikling.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse. Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i komplicerede børne- og familiesager.