I særligt komplicerede familiesager eller i sager med vold og seksuelle overgreb inden for familien er det ofte nødvendigt at arbejde relationsforbedrende.

Ofte skal familien efter krisen ses igen eller måske endda bo sammen. Uanset hvad der er sket, har barnet eller den unge ofte også stærke følelser for den part, der har krænket det.

Ved en mediation får barnet eller den unge mulighed for at stille spørgsmål til den, der har krænket. Det er typisk spørgsmål som: ‘Hvorfor gjorde du det?’, ‘Hvorfor lige mig?’, ‘Hvorfor stoppede du ikke, når jeg sagde nej?’, ‘Vidste du ikke, det var forkert?’

Ofre har typisk mange spørgsmål omkring overgrebet, som de ofte går og tumler med for sig selv. Det er en forløsning for ofret at høre den, der har krænket, svare på de spørgsmål samt undskylde og påtage sig ansvaret for det skete.

I sager med overgreb mellem søskende inddrages forældrene altid i mediationsarbejdet. Børn og unge er et produkt af deres relationenelle miljø. De bør derfor ikke bære ansvaret for overgreb alene. Vi inddrager derfor altid forældrene med henblik på, at de skal påtage sig et ansvar for det skete. De skal forklare og undskylde, hvorfor overgrebet kunne ske, hvorfor de ikke opdagede noget, hvorfor de ikke stoppede overgrebet mv.

Mediationsprocessen kræver tid og grundighed, hvor alt planlægges ned til mindste detalje, førend selve mediationsmødet finder sted. Typisk vil hver deltager have hver sin psykolog, der hjælper vedkommende igennem mediationsprocessen.