Vi er begge certificerede i forhold til at foretage ERASOR risikovurderinger af unges risiko for recidiv i forhold til seksuel overgrebsadfærd – det vil sige risikoen for gentagelse af den seksuelle overgrebsadfærd.

En vurdering af risiko for recidiv i seksuel overgrebsadfærd kan have betydning ift. mange aspekter af den unges liv: Kan den unge blive i familien? Skal den unge anbringes uden for eget hjem? Hvor kan den unge anbringes? Kan den unge anbringes med andre børn eller unge? Hvilke forholdsregler skal der tages? Eller hvilken behandling skal den unge tilbydes?

ERASOR risikovurdering er udviklet af et canadisk forskerteam og anvendes i både USA, Canada, Sverige og Danmark.

I ERASOR risikovurdering indgår vurdering af 4 afgørende parametre i den unges liv:

  1. Omstændighederne omkring overgrebet/overgrebene
  2. Den unges personlighed
  3. Den unges miljø
  4. Den unges behandlingssituation

Risikovurderingen foretages med respekt for den unges skiftende livs-, behandlings- og miljøsituation, ligesom den blot viser et øjebliksbillede af den unges situation. Således bør den revurderes med jævne mellemrum for at vise et troværdigt billede af den unges risiko for recidiv.

En risikovurdering af recidiv af seksuel overgrebsadfærd kan aldrig stå alene og er derfor et supplement til en grundig børne- og ungepsykologisk undersøgelse.

Kontakt os for en nærmere drøftelse.