Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i sager med vold og seksuelle overgreb.

Det kan fx være i sager, hvor der er tale om vold og overgreb inden for familien, mellem søskende eller uden for familien. Det kan være vold og overgreb mod spædbørn, større børn eller unge. Det kan også være i forbindelse med voldtægt.

Vi ved, at disse sager kan være særligt svære at håndtere, og at de kræver særlig intervention, grundighed, respekt og nænsomhed.

Vi er specialiserede i sager med vold og seksuelle overgreb. Vi er altid to børnepsykologer på udredning- og behandlingssager for at kvalitetssikre det faglige niveau samt for at sikre et højt etisk niveau, som vi tænker er påkrævet i sådanne sager.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse.