Vi tilbyder konsulentbistand i sager med vold og seksuelle overgreb.

Det kan fx være i sager, hvor der er tale om vold og overgreb inden for familien, mellem søskende eller uden for familien. Det kan være vold og overgreb mod spædbørn, større børn eller unge. Det kan også være i forbindelse med voldtægt.

Vi ved, at disse sager kan være særligt svære at håndtere, og at de kræver særlig intervention, grundighed, respekt og nænsomhed.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse. Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i seksuelle overgrebssager.