Vi tilbyder grundige udredninger og vurderinger i sager, hvor der er foregået fysiske og/eller seksuelle overgreb (både inden for eller uden for familien), eller hvor man har mistanke herom.

Vi er specialiserede i håndteringen af disse sager og ved, at disse sager kræver en helt særlig intervention, grundighed, respekt og nænsomhed både på kort og på lang sigt. Vi er altid to børnepsykologer på udredning- og behandlingssager for at kvalitetssikre det faglige niveau samt for at sikre et højt etisk niveau, som vi tænker er påkrævet i sådanne sager.

Vi har bred erfaring med ofre for fysiske og seksuelle overgreb, overgreb begået mod helt små børn, større børn og unge, ligesom vi er specialiserede i udredning af børn med seksuelle adfærdsproblemer og unge med seksuel overgrebsadfærd. Vi har bred erfaring med søskende, der forgriber sig på hinanden, voksne familiemedlemmer, der begår overgreb mod børn eller unge, men også sager, hvor der er tale om overgreb begået på fx skoler eller opholdssteder.

Børn er et produkt af deres relationelle miljø. Når der således sker overgreb mellem søskende, har forældre altid et medansvar. Børnene må ikke bære ansvaret for overgreb alene. Således inddrages forældre altid i udredning og behandling i disse sager med henblik på at påtage sig et medansvar for, at overgrebet kunne finde sted i familien og med henblik på at støtte op omkring deres børn.

På baggrund af udredningen peger vi på anbefalinger, der har til formål at styrke barnets eller dens unges trivsel og udvikling med respekt for barnets og den unges særlige situation.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse. Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i seksuelle overgrebssager.