Sorg udløses af tab, det kan være større eller mindre tab. Der kan være tale om tab af en nær pårørende ved dødsfald, tab af relationer i forbindelse med skilsmisse eller flytning, tab af sprog og kultur i forbindelse med flugt eller flytning, tab af førlighed/legemsdele, tab af ejendele mm. De umiddelbare krisereaktioner i forbindelse med tab er hos børn og voksne både fysiske og mentale og har til formål at mobilisere kroppen samt sørge for en mental mobilisering. Dette er medfødte reaktioner, som gør os i stand til at klare krisesituationer.

I sorgen er savn og længsel dominerende. Ved mere kompliceret sorg, der indeholder traumatiske begivenheder, kan der også være fantasier og påtrængende/tilbagevendende indre billeder at slås med. Dette kan skabe særlige vanskeligheder for barnet. I nogle tilfælde er det nødvendigt at arbejde med traumet, før man kan arbejde med sorgen.

I det terapeutiske arbejde med børn i sorg er et vigtigt fokus at styrke barnets indre styring/evne til kontrol. Børn gør sig mange tanker og kan være plaget af fantasier i forbindelse med tab, som de har brug for hjælp og støtte til at bearbejde. Det er heller ikke ualmindeligt, at børn kan føle skyld i forbindelse med tab. Helt små børn har brug for voksne omsorgspersoner, som kan hjælpe med at forklare og sætte ord på følelser, og som kan hjælpe med at skærme barnet, når det er nødvendigt.