Børn og unge har mange forskellige måder at reagere på, når de udsættes for et traume eller en ubehagelig hændelse, ligesom deres symptomer på et traume kan være vidt forskellige.

Det er desværre stadig en udbredt opfattelse af, at særligt spædbørn og små børn ikke tager skade af traumatiske hændelser, fordi de netop er så små. Mange tror, at de qua deres alder er for små til at huske eller forstå det skete. Mange tror endvidere, at det er bedst slet ikke at tale med barnet om det skete – i den tro, at man således skåner barnet for unødig bekymring.

Det er helt forkert. Hvad barnet IKKE ved, har det ondt af. Man gør således barnet en bjørnetjeneste ved ikke at tale med det.

Små børn kommunikerer igennem det organiske sprog, fordi de endnu mangler det verbale sprog. Når det lille barn oplever et traume i den før-sproglige periode (0-3 år), vil det således binde energi i kroppen, der typisk kommer til udtryk i forskellige fysiske funktionsforstyrrelser fx opkastninger, maveproblemer, vejrtrækningsproblemer, infektioner, uro, koncentrationsbesvær mv. Barnet kommunikerer så at sige sit traume igennem fysiske funktionsforstyrrelser.

Hvis barnets fysiske symptomer ikke kan forklares (fx ved flere lægeundersøgelser) kan de være udtryk for kriser og traumer, som barnet har været udsat for: komplicerede fødsler, operationer eller kritiske hændelser i familien. Oplevelser, som barnet måske ikke er bevidst om på et sprogligt plan, men som dets lille krop husker.

Større børns og unges traumesymptomer kan (udover fysiske symptomer som søvnbesvær, manglende appetit, ondt i maven, hovedet, hjertebanken mv.) komme til udtryk i form af vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed og koncentration, adfærdsvanskeligheder, tiltagende vrede, uro, tristhed, selvskadende adfærd eller de trækker sig måske fra omverdenen og virker til ‘at være i deres egen verden’.

Nogle børn og unge udviser tydelig angst. Andre forsøger at undgå steder eller stimuli, der minder dem om den traumatiske hændelse.

Det er afgørende at vurdere et barns eller ungs specifikke traumegrad, samt hvordan traumet kommer til udtryk hos den enkelte for at tilbyde den bedst mulige hjælp og behandling.

I tæt samarbejde med barnet/den unge og dets forældre (eller andre primære omsorgspersoner), vurderer vi, hvordan traumet har påvirket barnet/den unge og således, hvad der er den bedst mulige behandling.

Vi tilbyder forskellige former for traumebehandling til små børn, større børn og unge. Det kan fx være spædbarnsterapi/tidlig traumeterapi, legeterapi, gruppeterapi og særlig tilrettelagt offerbehandling.

Vi er begge uddannet spædbarnsterapeuter/tidlig traumeterapeuter ved Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

Kontakt os for en nærmere drøftelse.