Med henblik på at beskrive barnets eller den unges personlige, følelsesmæssige og intellektuelle styrker og udfordringer og dermed vurdere hvilken støtte og hjælp barnet eller den unge har brug for, tilbyder vi grundige børnepsykologiske undersøgelser.

En børnepsykologisk undersøgelse består dels af et klinisk indtryk af barnet eller den unge ud fra samtale og observation. Derudover tester vi barnets eller den unges personlighed samt følelsesmæssige funktionsniveau med Rorschach og CAT/TAT. Herudover tester vi barnets/den unges kognitive funktionsniveau med enten WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-IV (afhængig af alder).

I nogle tilfælde er det relevant at supplere med en traumescreening eller en risikovurdering i forhold til seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.

Udover testningen finder vi det vigtigt at indhente oplysninger om barnet eller den unge hos dem, der kender barnet eller den unge bedst: nemlig ved samtale med forældre, andre primære omsorgspersoner, anbringelsested, skole mv.

En børnepsykologisk undersøgelse indeholder:

Indhentning og læsning af sagsakter

Anamnesesamtale med forældre

Testning af barnet eller den unge

3 kliniske samtaler eller legeobservationer af barnet

Samtale med daginstitution, skole samt evt. anbringelsessted

Tilbagemeldingsmøde

Psykologisk erklæring med udredningens hovedresultater og anbefalinger