Vi tilbyder behandling i sager, hvor der er foregået fysiske og/eller seksuelle overgreb (både inden for eller uden for familien), eller hvor man har mistanke herom.

Vi er specialiserede i håndteringen af disse sager og ved, at disse sager kræver en helt særlig intervention, grundighed, respekt og nænsomhed både på kort og på lang sigt.

Vi tilbyder forskellige former for traume- og offerbehandling til små børn, børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Behandlingen tilrettelægges, så den imødekommer det enkelte barns eller unges behov. (Læs evt. under Traumebehandling).

Vi ved af erfaring, at der er stor forskel på, om et barn eller ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb inden for eller uden for familien. Hvis barnet eller den unge har været udsat for overgreb begået af et nærtstående familiemedlem, vil det kræve en anden type behandling, end hvis det var en fremmed, der forgreb sig på det. Hvis der derimod er tale om overgreb begået inden for familien, vil barnet ofte opleve et tillidsbrud til sine nærmeste, hvorfor der bør tages højde for det i behandlingen.

Har du en konkret sag, eller er du i tvivl i en sag, så kontakt os for nærmere drøftelse. Vi tilbyder både rådgivning, konsulentbistand, udredning og behandling i fysiske og seksuelle overgrebssager.