Psykolog Stine Tofte

Indehaver og psykolog, specialist i klinisk børne- og ungepsykologi

CVR nr. 39662205

Telefon: 50 77 77 72

E-mail: tofte@bupp.dk

Aut. cand. psych.

Specialist i klinisk børne- og ungepsykologi

Jeg er uddannet klinisk børne- og ungepsykolog, Cand. Psych. fra Københavns Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn samt godkendt Specialist i klinisk børne- og ungepsykologi.

Jeg har 20 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier i svære livssituationer. Igennem årene har jeg opnået en bred viden og erfaring indenfor klinisk børnepsykologi og udviklingspsykologi både i forhold til udredning, behandling, rådgivning, konsulentbistand og undervisning samt i forhold til at udarbejde børnepsykologiske undersøgelser.

Siden 2009 har jeg arbejdet med rådgivning, udredning og behandling i seksuelle overgrebssager og komplicerede børne- og familiesager, herunder anbragte børn og unge. Fokus har især været på børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb samt børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer og seksuelt krænkende adfærd.

De seneste år har jeg specialiseret mig i traumeudredning og -behandling af børn og unge, herunder også uddannet i legeterapi og spædbarnsterapi.

Jeg er specialiseret i at foretage grundige børnepsykologiske undersøgelser med henblik på vurdering af kognitivt funktionsniveau (WPPSI, WISC IV, WAIS), personlige og følelsesmæssige ressourcer og udfordringer (Rorschach, CAT, TAT), tilknytningsstil (CAI) samt opmærksomhedsmæssige styrker og svagheder. Dette for at kunne pege på barnets eller den unges præcise udviklings- og evt. behandlingsbehov.

Jeg arbejder altid ud fra et helhedsorienteret og udviklingspsykologisk perspektiv og ser altid børn og unge i relationelle sammenhænge. Et individuelt behandlingsforløb til barnet eller den unge vil derfor altid foregå i tæt samarbejde med barnets forældre/omsorgspersoner.

Samlet har jeg igennem de seneste 14 år specialiseret mig i rådgivning, udredning og behandling inden for følgende områder:

 • særligt komplicerede børne- og familiesager, herunder anbragte børn og unge
 • seksuelle overgrebssager
 • sager med børn, unge og familier, der oplever krise eller andre svære livsomstændigheder
 • sager med akutte traumer (overgreb, ulykker, dødsfald) samt udviklingstraumer (omsorgssvigt, overgreb)
 • børns og unges seksuelle adfærdsproblemer
 • møder/mediationer mellem ofre og den krænkende part
 • relationsforbedrende familiesamtaler
 • legeterapi
 • spædbarnsterapi
 • gruppeterapi
 • individuel terapi

Jeg har mange års undervisningserfaring – både nationalt og internationalt.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder derfor ud fra de nordiske etikregler.

CV

Erfaring

 • 2018-fortsat: Indehaver og privatpraktiserende børne- og ungepsykolog, Børne- og Ungepsykologisk Praksis (BUPP), Kbh. K
 • 2011-2018: Klinisk børnepsykolog, JanusCentret, København Ø
 • 2013-2014: Projektleder ved Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb: Overgrebspakken: Den nationale vidensindsamlingsenhed vedr. børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, JanusCentret, København Ø
 • 2009-2011: Rådgiver og forskningsmedarbejder, JanusCentret, København V
 • 2007-2009: Rådgiver, Børns Vilkår, Valby
 • 1999-2008: Folkeskole- og speciallærer, Antvorskov Skole, Slagelse

Uddannelse

 • 2023: Specialistgodkendt af Dansk Psykolog Forening i klinisk børne- og ungepsykologi
 • 2014: Autoriseret af Dansk Psykolognævn
 • 2011: Cand. Psych. fra Københavns Universitet
 • 2010: Bachelor i psykologi fra Aarhus Universitet
 • 2008: 2 års studier på Cand. Pæd. Psych.-uddannelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, København
 • 2005: Professionsbachelor, folkeskolelærer fra Holbæk Seminarium

Efteruddannelse

 • 2022: Legeterapi ved Jytte Mielcke, Institut for Legeterapi.
 • 2017: Spædbarnsterapeut fra Dansk Institut for Spædbarnsterapi.
 • 2014-2016: Specialiseret i legeterapi ved gruppesupervisionsforløb ved psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi, Martin Mogensen.
 • 2015: 1-årig efteruddannelse i ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivisme).
 • 2012: Mægler/mediator fra mediationsuddannelsen ved Karin Steen Madsen og Hanne Andersson.

Mindre kurser

 • 2023: Kognitive terapier til børn og unge (KAT, MCT og CFT) ved psykolog og specialist i psykoterapi Marie Tolstrup
 • 2021: Forældrekompetenceundersøgelser ved Dansk Psykolog Forening.
 • 2021: Sorg og krise hos børn og unge ved Dansk Psykolog Forening.
 • 2021: Forskning og formidling ved psykolog og Ph.d. Marie Louise Reinholdt-Dunne.
 • 2020: Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser ved Dansk Psykolog Forening.
 • 2020: Lovgivning og etik, børn ved psykolog og specialist i psykoterapi Marie Tolstrup.
 • 2019: Odense Child Trauma Screening (OCTS) ved professorer ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Ask Elklit og Sille Schandorph Løkkegaard, Syddansk Universitet.
 • 2019: Traumetests ‘DIPA’ og Thomas-testen til screening af PTSD hos børn ved professor i psykotraumatologi Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.
 • 2019: Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med PTSD ved klinisk psykolog David Trickey, Anna Freud Centret, London, 2019.
 • 2015: Exner Rorschach System ved Aalborg Universitet.
 • 2014: Diagnostik og psykopatologi ved Dansk Psykolog Forening.
 • 2013: ARMIDILIO, The Assessment of Risk and Manageability of Intellectually Disabled Individuals who Offend Sexually ved professor i psykologi Douglas Boer, University of Canberry.
 • 2011: Child Attachment interview ved Ph.D. i psykologi Yael Shmueli Goetz, Anna Freud Centret i London.

Psykolog Stine Tofte kan kontaktes pr. mail: tofte@bupp.dk eller telefon: 50 77 77 72.​

Har du yderligere spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe

Udfyld vores formular med dine kontaktoplysninger og vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakter du os via kontaktformularen, må du ikke angive dine personlige oplysninger.​

​Alle har ret til et godt liv

​Hjertevarme

​Højt fagligt niveau

Book en samtale

Du er også meget velkommen til at ringe til os på: 

Tove Weis: 50 77 77 73

Stine Tofte: 50 77 77 72

Toves CVR: 33206755

Stines CVR: 39662205

Rørholmsgade 18, kld. tv., 1352 København K

- Find vej med Google Maps

I henhold til persondataforordningen (GPDR) har vi udviklet en privatlivspolitik, som kan ses her: Privatlivspolitik.

Når et forløb påbegyndes underskrives en samtykkeerklæring. Se dem her: Samtykkeerklæring – voksen eller Samtykkerklæring – barn.

Læs cookiedeklaration her

Psykolog Tove Weis

​Telefon: 50 77 77 73

E-mail: weis@bupp.dk

Du er altid velkommen til at lægge en besked på tlf. eller mail. Jeg vil kontakte dig hurtigst muligt

Psykolog Stine Tofte

​Telefon: 50 77 77 72
E-mail: tofte@bupp.dk


Du er altid velkommen til at lægge en besked på tlf. eller mail. Jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.