Forældrekompetenceundersøgelser

Typisk opdrag og formål

​På foranledning af en kommune foretages en forældrekompetenceundersøgelse af en forælder med henblik på vurdering af dennes forældrekompetencer i forhold til at imødekomme sit barns/børns behov og sikre dem en stabil trivsel og udvikling.

I undersøgelsen belyses typisk:

- Forælderens livsomstændigheder, herunder særligt de forhold, der har indflydelse på evnen til at imødekomme børnenes behov

- Forælderens evne til affektregulering og evne til at skabe forudsigelighed og struktur for børnene

- Forælderens evne til mentalisering med særligt fokus på evnen til at tilsidesætte egne behov frem for børnenes

- Forælderens kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder

- Samspillet mellem forælderen og børnene

- En vurdering af forælderens udviklingspotentiale i forhold til sin forældrekompetence

Som supplement til forældrekompetenceundersøgelsen foretages altid brede børnepsykologiske undersøgelser af de involverede børn (jf. retningslinjerne fra Social og Integrationsministeriet) med henblik på at belyse deres kognitive, personligheds- og følelsesmæssige styrker og vanskeligheder, herunder evt. traumatisering samt vurdere deres generelle trivsel og udvikling, herunder eventuelle behandlingsbehov.

Den børnepsykologiske undersøgelse indeholder således dels psykologisk testning af børnene samt klinisk børnepsykologiske vurderinger af børnene på baggrund af kliniske samtaler og/eller legeobservationer af børnene.

BUPP vil udføre forældrekompetenceundersøgelsen i overensstemmelse med retningslinjerne fra Social- og Integrationsministeriet.

Typisk indhold i undersøgelsen

​Læsning af sagsakter

Et opstartsmøde med forælderen og sagsbehandler

Et opstartsmøde med børn, forælder og sagsbehandler

Kognitiv og personlighedsmæssig testning af forælderen

2 kliniske samtaler med forælderen vedr. egen opvækst, voksenliv og forældreskab

Kognitiv og personlighedsmæssig undersøgelse, inkl. traumescreening af de involverede børn

Forældresamtaler med forælderen med henblik på anamneseoptegnelse på børnene

Netværkssamtaler med børnenes skoler mhp. vurdering af deres funktionsniveau

Struktureret samspilsobservation af forælderen og børnene i BUPP (efter MIM-P)

Ustruktureret samspilsobservation af forælderen og barnet/børnene i hjemmet

Tilbagemeldingsmøde med forælderen med fremlæggelse af resultater

Tilbud om efterfølgende fælles tilbagemeldingsmøde med forælderen og sagsbehandler

Samlet psykologisk erklæring

Undersøgere

Tove Weis og Stine Tofte, autoriserede psykologer og godkendte specialister i børne- og ungepsykologi

Har du yderligere spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe

Udfyld vores formular med dine kontaktoplysninger og vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakter du os via kontaktformularen, må du ikke angive dine personlige oplysninger.​

​Alle har ret til et godt liv

​Hjertevarme

​Højt fagligt niveau

Book en samtale

Du er også meget velkommen til at ringe til os på: 

Tove Weis: 50 77 77 73

Stine Tofte: 50 77 77 72

Toves CVR: 33206755

Stines CVR: 39662205

Rørholmsgade 18, kld. tv., 1352 København K

- Find vej med Google Maps

I henhold til persondataforordningen (GPDR) har vi udviklet en privatlivspolitik, som kan ses her: Privatlivspolitik.

Når et forløb påbegyndes underskrives en samtykkeerklæring. Se dem her: Samtykkeerklæring – voksen eller Samtykkerklæring – barn.

Læs cookiedeklaration her

Psykolog Tove Weis

​Telefon: 50 77 77 73

E-mail: weis@bupp.dk

Du er altid velkommen til at lægge en besked på tlf. eller mail. Jeg vil kontakte dig hurtigst muligt

Psykolog Stine Tofte

​Telefon: 50 77 77 72
E-mail: tofte@bupp.dk


Du er altid velkommen til at lægge en besked på tlf. eller mail. Jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.