Indehaver

CVR nr. 33206755

Telefon: 50 77 77 73

E-mail: weis@bupp.dk

Aut. cand. psych.

Specialist og supervisor i børnepsykologi

Konsulent i Dansk Institut for Spædbarnsterapi (https://spaedbarnsterapi.dk/)

Specialiseret i rådgivning, udredning og behandling i fysiske, psykiske og seksuelle overgrebssager.

Specialiseret i rådgivning, udredning og behandling i særligt komplicerede børne- og familiesager.

Specialiseret i rådgivning, udredning og behandling i sager med akutte traumer, sorg, krise samt udviklingstraumer.

Specialiseret i rådgivning, vurdering og behandling i forhold til børn med diagnoser og handicaps.

Uddannet spædbarnsterapeut/tidlig traumeterapeut og dermed specialiseret i at foretage grundige vurderinger af børns og unges traumegrad samt i at tilrettelægge og planlægge traumebehandling til spædbørn, større børn og unge.

Specialiseret i grundige psykologiske undersøgelser og testning af børn og unge med henblik på vurdering af deres kognitive/intellektuelle funktionsniveau (WPPSI, WISC, WAIS), personlighedsmæssige/følelsesmæssige ressourcer og udfordringer (Rorschach, CAT, TAT, Sceno) samt deres opmærksomhedsmæssige styrker og svagheder.

Certificeret i forhold til at udarbejde ERASOR risikovurderinger af unges seksuelle overgrebsadfærd og dermed vurdere risikoen for recidiv i forhold til seksuel overgrebsadfærd senere i ungdoms- og voksenlivet.

Specialiseret i forskellige behandlingsopgaver i form af legeterapeutiske forløb, familieterapi, gruppeterapi samt individuel samtaleterapi.

Specialiseret i forhold til individuel supervision og gruppesupervision af psykologer samt andre faggrupper, der arbejder med børn og unge.

Mange års undervisningserfaring.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder derfor ud fra de nordiske etikregler.

 

Erfaring

CV

Nov. 2013 – juli 2018: Klinisk børnepsykolog og fagkoordinator ved JanusCentret, København Ø.

Sept. 2009 – okt. 2013: Klinisk børnepsykolog og faglig koordinator ved Familiecentret, Favrskov kommune.

Jan. 2007 – aug. 2009:  Klinisk børnepsykolog og faglig leder af Børne – og Familiecentret, Vejle kommune.

Dec. 1998 – dec. 2006:  Klinisk børnepsykolog ved Vejle Amts Børnerådgivning.

Jun. 1996 – nov. 1998:  Psykolog på Børnepsykiatrisk afdeling, Herning Centralsygehus.

Jan. 1996 – maj 1996:    Psykologvikariat ved Børne- og Familierådgivningen, PPR, Galten kommune.

 

Uddannelse

Okt. 2017: Spædbarnsterapeut fra Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Okt. 2015: 1-årig efteruddannelse i ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivisme).

Sept. 2010: Supervisorgodkendt i Børnepsykologi.

Aug. 2009 – juni 2010: Introduktionsforløb til Neuroaffektiv udviklingspsykologi v. psykolog Susan Hart

Okt. 2006: Specialistgodkendt i Børnepsykologi.

2004 – 2006: 3-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ metode: Psykoterapi, behandling (børn og unge), rådgivning og supervision v. DISPUK, Snekkersten.

Apr. 1998: Autorisation som psykolog.

Dec. 1995:  Dimitteret fra Århus Universitet: Cand. psych.

Sept. 1992: Overflytter studiet til Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Sept. 1986: Immatrikulation på Københavns Universitet, stud. psych.

 

Tove Weis kan kontaktes pr. mail: weis@bupp.dk eller på telefon 50 77 77 73.