Priser

Individuel psykologsamtale eller barn (under 15 år) i følge med forælder (50 minutter): 1.100 kr.

Specialiseret traumebehandling (50 minutter): 1.500 kr.

Traumeterapi efter spædbarnsterapiens metode: 1.250 kr.

Forældrerådgivning/parsamtale (50 minutter ): 1.250 kr.

Familiesamtale (1 time): 1.500 kr.

Telefonrådgivning (pr. time): 1.100 kr.

Opstartsmøde eller statusmøde med sagsbehandler og forældre (1 time): 1.500 kr.

Konsulentbistand (pr. time): 1.500 kr.

Individuel supervision (pr. time): 1.250 kr.

Gruppesupervision (pr. time): 1.500 kr.

Børnepsykologisk undersøgelse: 48.000 kr. (eller efter aftale)

Psykologisk undersøgelse og udredning af seksuel adfærd hos børn eller unge: 48.000 kr.

Traumescreening, inkl. vurdering af traumegrad og symptomer (i forbindelse med børnepsykologisk undersøgelse): 6.000 kr.

Risikovurdering ved seksuel overgrebsadfærd (i forbindelse med børnepsykologisk undersøgelse): 6.000 kr.

Undervisning: pris efter nærmere aftale

Ved kørsel beregnes en timetakst på 550 kr. + transportudgifter svarende til statens takster.

Betaling

Der afregnes efter hver session. Private kan betale med MobilePay eller ved bankoverførsel. Vi modtager ikke dankort.

Vi har ikke overenskomst med sygesikringen, og det er derfor ikke muligt at få tilskud via henvisning fra læge. Vær opmærksom på, om du har en privat sundhedsforsikring, hvor du kan få tilskud til psykologhjælp. Nogle kan få tilskud til psykologhjælp via sundhedsforsikring tegnet af deres arbejdsplads, via Falck abonnement, kommunen eller fagforeningen. Desuden er der mulighed for at få tilskud fra Sygesikringen “danmark” hvis du er medlem af Gruppe 1, 2 eller 5.

Afbud

Ved sygdom eller andre forhold, der forhindrer fremmøde, skal afbud meddeles senest kl. 12 dagen forinden den aftalte konsultation. Udeblivelse eller afbud senere takseres med fuld betaling.