Priser

OBS! Vi tager ikke imod lægehenvisninger.

Individuel psykologsamtale eller barn (under 15 år) i følge med forælder (50 minutter): 1100 kr.

Specialiseret traumebehandling (1 time): 1500 kr.

Traumeterapi efter spædbarnsterapiens metode: 1250 kr.

Forældrerådgivning/parsamtale (1 time): 1250 kr.

Familiesamtale (1 time): 1250 kr.

Skilsmisserådgivning ved to psykologer (75 minutter): 2500 kr.

Telefonrådgivning (pr. time): 1100 kr.

Opstartsmøde med sagsbehandler og forældre (60-90 minutter): 1500 kr.

Konsulentbistand (pr. time): 1500 kr.

Individuel supervision (pr. time): 1100 kr.

Gruppesupervision (pr. time): 1500 kr.

Børnepsykologisk undersøgelse: 45.000 kr. (eller efter aftale)

Psykologisk undersøgelse og udredning af seksuel adfærd hos børn eller unge: 45.000 kr.

Risikovurdering ved seksuel overgrebsadfærd (ERASOR): 5.000 kr.

Vurdering af traumegrad i forbindelse med børnepsykologisk undersøgelse: 5.000 kr.

Undervisning (halv dag): 6.000 kr. (dog pris efter nærmere aftale ved mere end 20 deltagere)

Undervisning (hel dag): 12.000 kr. (dog pris efter nærmere aftale ved mere end 20 deltagere)

Ved kørsel beregnes en timetakst på 550 kr. + transportudgifter svarende til statens takster.

Afbud

Ved sygdom eller andre forhold, der forhindrer fremmøde, skal afbud meddeles senest kl. 12 dagen forinden den aftalte konsultation. Udeblivelse eller afbud senere takseres med fuld betaling.

Betaling

Der afregnes efter hver session. Private kan betale med MobilePay eller ved bankoverførsel. Vi modtager ikke dankort.