Børne- og Ungepsykologisk Praksis er stiftet af de to indehavere og børnepsykologer Tove Weis og Stine Tofte.

Vores særlige kendetegn er, at vi de seneste 15-20 år har arbejdet med nogle af landets mest komplekse social- og overgrebssager og er specialiserede i disse sager. Vi er altid to børnepsykologer på de komplekse sager for at kvalitetssikre det faglige niveau samt for at sikre et højt etisk niveau, som vi tænker er påkrævet i sådanne sager.

Vi er ikke bange for at tage fat på tabuiserede og komplekse sager/problemstillinger, og vi gør det på en grundig, respektfuld og nænsom måde. Vi har meget viden og meget erfaring med disse sager og holder os løbende opdateret.

Læs her i fanerne under ‘Kommuner’ hvilke ydelser, vi kan tilbyde inden for konsulentbistand, udredning og behandling. Kontakt os for nærmere drøftelse.