Vi tilbyder supervision og undervisning, der er særligt tilrettelagt problemstillinger, temaer eller andet, der optager jer som plejeforældre, personale på døgninstitutioner og opholdssteder, psykologer, sundhedspersonale, lærere m.fl.

Temaer kunne fx være:

  • Signaler/tegn på at et barn har været udsat for overgreb.
  • Hvordan taler man med børn om følelsesmæssige svære emner som fx svigt, overgreb, seksualitet, dødsfald, forældre i fængsel, psykisk syge forældre mv?
  • Børns seksuelle adfærd og håndtering af denne (forebyggelse af grænseoverskridende adfærd).
  • Hvordan støtter og hjælper man det omsorgssvigtede og/eller tilknytningsforstyrrede barn?
  • Hvordan hjælper man det anbragte barn med at kende sin historie og leve med den?

Vi tilbyder endvidere individuel supervision og gruppesupervision til psykologer på vej mod autorisation og/eller specialistgodkendelse i børnepsykologi.

Kontakt os for en nærmere drøftelse.