Vi tilbyder grundige traumescreeninger til vurdering af et barns eller en ungs traumegrad og traumesymptomer. Dette er afgørende i forhold til at vurdere barnets eller den unges behov for hjælp.

Børn og unge har mange forskellige måder at reagere på, ligesom deres symptomer på et evt. traume kan være vidt forskellige.

Spædbørn og små børn kommunikerer igennem det organiske sprog, fordi de endnu mangler det verbale sprog. Det lille barns traume vil binde energi i kroppen og komme til udtryk i forskellige fysiske funktionsforstyrrelser fx uforklarlige opkastninger, maveproblemer, vejrtrækningsproblemer, infektioner, uro, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. Det lille barn kommunikerer så at sige sit traume igennem organiske funktionsforstyrrelser. Dets lille krop husker traumet, men det har endnu ikke sproget til at kommunikere det ud med.

Større børns eller unges traumesymptomer kan (udover fysiske symptomer også) komme til udtryk i form af vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed og koncentration, adfærdsvanskeligheder, tiltagende vrede, uro, tristhed eller omvendt: de trækker sig fra omverdenen og virker måske til at ‘være i deres egen verden’.

Det er afgørende at vurdere et barns eller en ungs specifikke traumegrad, samt hvordan traumet kommer til udtryk hos den enkelte for at tilbyde den bedst mulige hjælp og evt. behandling.

Kontakt os for en nærmere drøftelse.