Vi er specialiserede i udredning af børn, der har en seksuelt bekymrende adfærd og unge med seksuelt krænkende adfærd.

Vi ved, at en sådan adfærd sjældent afspejler en bevidst vilje hos barnet eller den unge om at gøre andre fortræd.

Vi ved, at adfærden derimod ofte er et udtryk for andre vanskeligheder.

Det kan være, at barnet eller den unge har generelle vanskeligheder med social aflæsning og grænser. Det kan være en måde, hvorpå barnet eller den unge selv forsøger at bearbejde et enten uopdaget eller ubearbejdet traume. Endelig kan det også være uopdagede udviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme eller psykisk udviklingshæmning, der gør det vanskeligt for barnet eller den unge at følge sociale normer og regler – ganske enkelt fordi barnet eller den unge ikke kender disse, ikke forstår dem eller ikke kan navigere i dem.

Endelig kan der være enkelte unge med seksuelt bekymrende fantasier om børn, som de har brug for hjælp til at håndtere i forhold til at forebygge krænkende adfærd.

For at kunne pege på hvilket behov for støtte og hjælp barnet eller den unge har brug for ift. at styrke trivsel og udvikling og forebygge seksuel krænkende adfærd, er det således altafgørende at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Kontakt os for en nærmere drøftelse eller hvis du er i tvivl om alvorsgraden.

Hvis du reagerer på din tvivl, kan det i bedste fald forebygge overgreb!